Опис емблеми Теософського товариства

Емблема Теософського товариства складається з декількох символів, усі вони використовувалися з прадавніх часів для вираження глибоких духовних і філософ­ських ідей про людину і всесвіт. У різних формах вони зустрічаються у великих світових релігіях, і на їх універсальність вказує те, що їх можна знайти навіть в культурах, сильно віддалених одна від одної. Навіть кожен символ, узятий окремо, може привести до розуміння цих ідей, а взяті разом, як в цій емблемі, вони повідомляють ідею про велику еволюційну схему, що охоплює усю природу, фізичну і духовну. Їх вивчення може привести серйозного дослідника до спогля­дання деяких найглибших таємниць буття.

Частково в силу їх старовини, а частково через складність встановлення їх походження, ці символи не можуть тлумачитися вузько. Пропонована тут інтер­претація повинна прийматися швидше як натяк на ту істину, яку вони прагнуть передати, ніж як точне пояснення їх сенсу.

Анкх. У центрі перетину двох трикутників розташований знак, відомий як "анкх" або crux ansata, це круг, що увінчує хрест тау. Анкх — це стародавній єгипет­ський символ, що означає воскресіння духу з занурення у матерію, перемогу життя над смертю, духу над матерією, добра над злом. Цю ідею воскресіння можна зустріти в усіх великих релігіях.

Перетнуті трикутники що часто називаються подвійним трикутником, знаком Вішну, а в іудейській релігії відомі як печатка Соломона або зірка Давида) оточені змією. Ця комбінація зірки і змії символізує проявлений всесвіт, де творчість обмежена часом і простором. Ці трикутники, узяті окремо, символізують три грані прояви, відомі в різних релігіях як Трійця або Тримурті. Темний трикутник, що вказує вниз, і світлий трикутник, що вказує вгору, символізують відповідно сходження божественного життя в матерію і вознесіння цього життя в дух, постійне протисто­яння світлих і темних сил в природі і людині.

Змій. Змій завжди був символом мудрості. Індуси називають мудреців "нагами", а Христос казав своїм учням бути "мудрими як змії". Уреус (священна кобра), що зображується на лобі єгипетських фараонів, означав їх посвячення в таємні ритуали, де отримувалися знання прихованої мудрості. Змій, що заковтує свій хвіст, представляє "круг всесвіту", нескінченність циклічного процесу прояву.

Свастика. Це ще одна з численних форм хреста, вогняний хрест, відомий з часів Трипільської культури. З кінців хреста, що обертається за годинниковою стрілкою, виходять язики полум'я, представляючи величезні енергії природи, невпинно створюючі і розчинювальні форми, через які від­бувається еволюційний процес. Вважається, що свастика, зображена на емблемі, символізує процес еволюції, а свастика, спрямована в протилежну сторону — про­цес інволюції. У релігіях, що визнають троїстість божества, свастика зв'язується з третьою особою трійці, творцем — з Брахмою в індуїзмі і зі Святим Духом у християнстві.

Аум або Ом. Вінчає емблему індуське священне слово, написане санс­критською; ці три букви представляють Тримурті. З ним зв'язують і ідею про Слово, що творить, логос, слово, яке "було у Бога і було Бог".

В цілому емблема символізує Абсолют, Бога трансцендентного і іманентного. Бог трансцендентний, тобто що перебуває не лише у всесвіті, але і вище його (священне слово Аум) осяває цикл прояву (змію), якому дає енергію божественна діяльність (свастика), і в цьому полі прояву сполучені трикутники духу і матерії містять в собі, як у святилище, символ безсмертя (анкх), Бога іманентного, тобто що перебуває у всякій створеній формі.

Навколо емблеми написаний девіз Теософського товариства — "Немає релігії, вищої за істину". Істина — ось мета шукань всякого теософа, яка б не була його віра, і всяка велика релігія в деякій мірі відбиває світло єдиної вічної і духовної Мудрості. Тут ми лише трохи вказали на широту і глибину сенсу, що знаходиться в емблемі Теософського товариства. Вивчення її символізму може бути майже невичерпним.